http://www.genderaveda.cz/vyzva http://www.genderaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/ http://www.genderaveda.cz/novinky/curt-rice/

Gender a věda

Od 1. 7. 2015 jsme výzkumným oddělením Sociologického ústavu AV ČR.

V souvislosti s tím měníme svůj název na NKC - gender a věda.

Novinky

4. národní konference o genderu a vědě

22. června 2016 jsme ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR 4. národní konferenci o genderu a vědě. Na web již přibyly fotografie a také VÝZVA ZA FÉROVOU A ODPOVĚDNOU VĚDU, která je výstupem konference.

newsletter 6/2016

Červnový newsletter přináší řadu aktualit z oblasti prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí VaV. Čekají vás novinky z grantových agentur, reportáž ze 4. národní konference o genderu a vědě, informace k poslednímu vývoji v otázce řetězení pracovních smluv a mnoho dalšího.

Cena Milady Paulové 2016

MŠMT ve spolupráci s NKC - gender a věda vyhlásilo 8. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Letos byla cena vyhlášena v oblasti zemědělských věd. Uzávěrka přijímání nominací je 19. září 2016.